-
Velkommen til Cad Service Vest

Cad Service Vest tilbyr teknisk tegning til bedrifter og foretak.
Slipp store kostnader til programvare og utstyr - kjøp tegnetjenester etter behov.

I over 20 år har Cad Service Vest medvirket på alt fra store, omfattende prosjekter til små, enkle oppdrag.


Noen av tjenestene:
  • Reguleringsplan: Plankart, illustrasjoner, terrengsnitt.
  • Bygg: plan, snitt, fasader og detaljer.
  • Industri: sammenstilling- og detaljtegninger.
  • VVS: VA tegninger og sprinklertegninger.
  • Brann: brannplaner og rømningsplaner.
  • Oppmåling: bygg, interiør og detaljer.
  • Drone: fotografering, film, terrengmapping.