-
Oppmåling av bygg kan være aktuelt der hvor det ikke finnes tegninger på bygget fra før, eller at de tegningene som eksisterer ikke er nøyaktige nok. Gjerne på grunn av endringer som ikke er blitt registrert på de opprinnelige tegningene.

CAD Service Vest kan uføre oppmåling av bygget.
Etter samtaler med kunde blir det klarlagt hvor stor detaljgrad nye tegninger skal ha, samt hva som skal inkluderes.

Oppmåling blir utført med bl.a. Leica totalstasjon og Leica Disto lasermåler.

Tegninger blir levert på papir og digitalt i PDF og AutoCAD DWG-format.


Oppmåling ved bruk av totalstasjon og laser