-
CAD Service Vest jobber ute hos kunde eller fra eget kontor. Programvare som brukes er hovedsaklig AutoCAD.

Grunnlag for utarbeidelse av tegninger varierer, f.eks. enkle håndskisser eller annen informasjon fra kunde.

Etterhvert som prosjektet tar form kan CAD Service Vest stå for distribusjon av papirtegninger og digitale tegninger til involverte parter i prosjektet.