-

Teknisk tegning omfatter mange fag.
Tegninger blir utført etter Norsk Standard og evt. etter gjeldende
DAK-manual for prosjektet. Byggforskserien benyttes også ved utarbeidelse av tegninger.


Her er noen eksempler på bruk av tekniske tegninger i det daglige:

  • Innen industri stiller kvalitetssikring krav til produkter. Her er det helt avgjørende at tegninger holdes oppdatert gjennom utvikling og produksjon. Dette vil sikre at et produkt skal kunne produseres stabilt i en tilfredsstillende kvalitet over lang tid.
    CAD Service Vest er i hele denne prosessen en naturlig samarbeidspartner for fremstilling av tegninger og organisering av tegningsregister.

  • Et kjøpesenter er et levende bygg. Hele tiden er det forandringer i utleiearealene; vegger flyttes, lokaler endres, utleiearealer skal holdes oppdatert etc. CAD Service Vest deltar ved behov og tar mål av nye lokaler. Vi tar også på oss og holde tegningspermer og digitalt tegningsregister oppdatert. Dermed har de ansvarlige alle opplysninger de trenger for videre planlegging og drift, samt kontroll på fordeling av utleiearealer.